Last Update - 18 Jul 2018
Shayari 15
Shayari 10

Shayari 12

Shayari 17

Shayari 20

Shayari 5

Shayari 16

Shayari 22

Shayari 2

Shayari 15

Shayari 13

Shayari 19

Ulfat ka dastoor

Shayari 14

Morning Shayari

Shayari 9

Shayari 25

Shayari 21

Shayari 3

din huwa to raat bhi hogi

Shayari 11

अपनी राय अवश्य दे X