Last Update - 29 Mar 2020
Kya tareef Karu
Shayari 4

Shayari 14

Shayari 8

Shayari 19

Shayari 7

Shayari 2

Shayari 16

Shayari 10

Shayari 20

Shayari 1

Shayari 11

Shayari 15

din huwa to raat bhi hogi

Shayari 13

Is par najare bnaye rakhna

Shayari 12

Shayari 6

Shayari 24

Morning Shayari

Shayari 22

अपनी राय अवश्य दे X